ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Από τα τέλη του 2012 το «Δειπνοσοφιστήριον Catering» έχει αναλάβει τη λειτουργία του εστιατορίου του κορυφαίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Το εστιατόριο («Δειπνοσοφιστήριον») καλύπτει τις ανάγκες εστίασης των σπουδαστών, των καθηγητών και των εργαζομένων του ιδρύματος. Πρόκειται για μία αποκλειστική συνεργασία, δηλωτική της ανερχόμενης δυναμικής της εταιρείας μας, μιας και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας αποτελεί την επιτομή του εκλεκτικισμού, από όποια πλευρά και αν το δει κάποιος.